Alman Kurdu Standartları

alman kurdu standartları

Alman Kurdu Standartları

Alman Kurdu standartları, Alman kurdu ırkı dişi ve erkek cinsiyetine göre kendi içinde farklılık göstermektedir. Erkek alman kurdunun kafa yapısı iri ve kemikli yapıya sahiptir. Alman kurdu için kafa yapısı özellikle iri olmalıdır. Kafatasına uyumlu şekilde kulakları ön plana çıkmaktadır, burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus kulakların arasındaki mesafe ne kısa nede uzun olmamalıdır, iki kulak birbirine paralel olarak dik bir şekilde durmaları gerekmektedir.

Alman kurdu stantardlarının kafa yapısında ikinci önemli özelik stop noktası olarak ta adlandırdığımız burun ile alın çizgisinin kesiştiği noktadır, bu nokta ne kadar belirgin olur ise o kadar iyi alman kurdu standartlarında köpeğimiz var demektir. Alman kurdunun gözleri badem şeklinde olup, olabildiğince koyu olması makbuldür. Alman kurdu ırkında açık renkli göz yapısı özellikle ırk standartları yarışmasında alman kurdunun derecesini düşüren istenmeyen özelliktir. Alman kurdu ırkının kafa yapısında bulunan maske görünüm açısından son derece olumlu olmasının yanında yüzünde maske olmaması ırk hatası olarak  ta değerlendirilmemelidir.

Alman kurdu standartları, duruş ve hareket, tırıs tarzı yürüyüşü vardır. Yürüyüş tarzı diyagonal hareket şeklindedir yani zıt taraflardaki ön ayak ve arka ayak aynı anda hareket ederler. Kol ve bacaklar bu yüzden beraberlerinin boyut ve açı olarak tamamen aynı gibidir. Yani arka arkanın hareketi vücudun ortasına geldikçe eşit derecede ileri uzanan ön kol sırt çizgisinde önemli değişiklik oluşturmaz.

Standartları, arka kısmın açılarındaki en ufak artış hareketteki gücünün ve dayanıklılığın azalmasına neden olur. Yükseklikle uzunluğun oranı, buna uyumlu bacak kemiği uzunlukları ile birleşince sanki yere yakın şekilde kayıyormuş gibi hareketin ortaya çıkmasını sağlar. Hafif kaldırılmış kuyruk ve hafifçe öne uzatılmış kafa, hareket esnasında hayvanın kulak arkasından kuyruk ucuna kadar çok düzgün hatlı kıvrımla hareket etmesini sağlar.

Alman Kurdu mizaç, karakter ve yetenekleri,

Çelik gibi sinirler, tetikte olmak, özgüven, eğitilebilirlik, dikkat, sadakat ve bozulmayan ahlakı safkan alman kurdu belirgin karakter özellikleridir. Bu özellikleri, bekçilik, arkadaşlık, koruma ve sürü gütme özelliklerinin yanında, onu genelde üstün standartlarında görev köpeği yapar. Tırıs koşuyla birleşen Üstün koku alma yetenekleri, vücudunu zorlamadan ve burnu yere yakın olarak sessiz ve kesin iz takibi yapabilmesini mümkün kılar. Bu özellikler, onu çok amaçlı iz takibinde ve arama köpeği olarak, oldukça kullanışlı hale getirir.

Kafa yapıı vücudu ile orantılı (uzunluk olarak alın ile iki kürek kemiği arasındaki yüksekliğin yaklaşık %40’ı) ve kabalıktan uzaktır. Genel görünüş olarak kulaklarının arası oldukça geniştir. Önden bakıldığında alın hafifçe tümsektir. Kırışıklık olmamalı hafiftir. Yanak oluşumu yandan tatlı kavisle yuvarlanmalı, ama asla öne sarkmamalıdır. Üstten bakıldığında kafatası, keskin ve ani açı yapmak yerine, kulaklardan burun ucuna kademeli ve düz şekilde gittikçe incelir (tüm kafa uzunluğunun yaklaşık %50’si). (üst ve alt çeneler güçlü şekilde gelişmiştir) Kafatası genişliği kafatasının kafatası uzunluğuna yakın olmalıdır. Erkeklerin kafası dişilerinkinden daha iridir. Ağız güçlüdür; dudaklar sıkı ve serttir, sıkıca kapanır. Ağız-burun kemiği düzdür ve alın düzlemine neredeyse paralel uzanır.

Özellikleri

Alman kurdu standartları, dişler sağlıklı, ve eksiksiztir (üstte 20, altta 22 toplam 42 diş). Alman Çoban Köpeğinin makas ısırışı vardır. Yani, kesici dişler makas gibi karşılamalıdır, alt kesici dişlerin dış yüzü, üst kesici dişlerin iç yüzüne karşılık gelecek şekilde kapanmalıdır. Alttan üstten ısırışlar kusurluysa, dişler arasında büyük açıklıklar var demektir. Düz ısırış kusurluysa kesici dişler düz çizgide kapanıyor demektir. Diş köklerinin derin olması için çenelerin güçlü şekilde gelişmiş olması gerekir.

Kulakları, Kulaklar orta boyda, tabanda geniş ve yüksektir. Belirgin noktaya kadar sivrilirler öne dönüktürler ve dik dururlar (uçları yönelmemelidir). Kesik, kırık ya da eğimli kulaklar istenmez. Doğru çekilen kulaklar genel görünümü bozar. Yavruların ve genç köpeklerin kulakları, altı aylıktan bir yaşına kadar süren diş çıkarma döneminde, bazen düşük olabilir birbirine çekilebilir. Köpeklerin çoğu hareket halindeyken dinlenirken kulaklarını geri çekerler. Bu kusur sayılmaz.

Gözleri, gözler orta boy, badem şeklindedir, biraz çarpık olabilir ama sarkık olmamalıdır. Göz rengi kürk rengiyle harmanlanmıştır. Mümkün olduğunca koyu renkli olmalıdır. Canlı, zeki ve özgüvenli ifadeye sahip olmalıdır.

Boyun, boyun yapısı güçlü, gelişmiş kaslara sahip olmalı boğaz derisinde sarkma (gerdan) olmamalıdır. Boyun, yataya yaklaşık 45 derece açıyla taşınmalıdır. Tırıs giderken daha yüksek heyecanlandığında daha alçak tutulabilir.

Vücut Yapısı, Vücut uzunluğu, iki kürek kemiğinin sarasındaki yükseklikten fazla olmalıdır. İki kürek kemiği arasındaki yüksekliğin yaklaşık % 110 ila 117’si kadar. Kısa, köşeli vücut istenilen özellik değildir.

Göğüs Yapısı, göğüs derin olmalı (iki kürek kemiği arasındaki yüksekliğin yaklaşık %45 – 48’i) ama çok geniş olmamalıdır. Göğüs altı mümkün olduğunca belirgindir. Kaburgalar iyi biçimlenmiş olmalı, yuvarlak yassı olmamalıdır. Dirseklerle aynı hizada olan göğüs kemiğine erişmelidir. Doğru biçimli göğüs kafesi, köpek tırıs giderken dirseklere hareket serbestiliği sağlar.

Çok yuvarlak göğüs kafesi dirseklerin hareketini engeller ve onların dışa dönmesine neden olur. Çok düz göğüs kafesi dirsekleri birbirine doğru çeker. Göğüs kafesi geriye doğru sırt uzunluğundan daha fazla genişler. Karın, hafifçe katlıdır. Sırt güçlü bir şekilde gelişmiştir iki kürek kemiğiyle krup arasında değildir. Omuzun üst noktası yüksek olmalı önden arkaya doğru hafifçe eğimli olmalıdır, üst hat çizgisini bozmadan arkaya doğru hafifçe kaybolurken belirgin olmalıdır. Sırtı geniş, kaslı olmalıdır. Krup (sağrı) hafif açılı olmalıdır (yaklaşık 23 derece). İleum ve sakrum (kuyruk sokumu) sağrının ana kemikleridir. Kısa, sığ sağrılar istenilen özellikler değildir.

Kuyruk yapısı, çalı gibi sert ve gür tüylü kuyruğu en azından topuk eklemine kadar uzanmalıdır. Bazen kuyruk ucunda tarafa doğru kanca oluşturur; bu istenmeyen durumdur. Köpek dinlenirken kuyruk hafifçe aşağı doğru kıvrılır, hareket halindeyken kuyruk daha da kıvrılır ve yukarı kalkar. Kuyruk dikeyi geçer şekilde kaldırılmamalıdır. Kuyruk sırt üzerine kıvrılmış olarak durmamalıdır. Kesik kuyruk kabul edilemez.

Bacak standartları, kürek kemiği hafif eğimli (45 derece) yerleşimde olmalı ve ve vücuda göre durmalıdır. Üst kol kürek kemiğine yaklaşık dik açıyla bağlanır. Üst kol da omuz gibi ve adaleli, Ön kol her yönden dik görünmelidir. Ön kol ve üst kol kemikleri yuvarlaktan ziyade oval şekil olmalıdır. Bilekler sıkı ama çok dik çok yatık olmamalıdır (yaklaşık 20 derece). Dirsekler içe dışa dönük olmamalıdır. Ayak kemiklerinin uzunluğu göğüs derinliğinden fazla görünmelidir.

Butları geniş ve adalelidir. Üst uyluk kemiği, yanlardan bakıldığında, biraz daha uzunca olan alt uyluk kemiğine yaklaşık 120 derecelik açıyla bağlanır. Duruş açısı ön kol duruş açısına bağlıdır. Diz eklemi sıkıdır. Güçlü diz alt uylukla sıkı şekilde birleşir. Arka bölümün tamamı, gövdeyi ileri doğru hareket halinde zorlanmadan taşıyabilmek için adaleli görünmelidir.

Ayak standartları, nispeten yuvarlak, kısa, sıkı biçimlenmiş ve kemerlidir. Taban yastıkları çok serttir ama çatlaklı pürüzlü değildir. Tırnaklar kısa, koyu renklidir. Bazen arka ayaklarda mahmuz oluşabilir; bu durumda, bu tırnaklar doğumdan sonraki birkaç gün içinde sökülmelidir.

Renk Skalası, Alman kurdu rengi skalası üzerinde kahverengi ve tabadan açık griye kaçan renkte lekeler olan siyah görünmeli, Siyah samur (gri açık kahverengi zemin üzerinde açık renkli lekeler olan siyah kürk), siyah, gri açık kahverengi lekeler de olabilir.

Ön göğüste küçük beyaz lekeler bacak içlerinde çok açık renk istenmeyen durum olmasına rağmen izin verilen durumdur. Burun kürk renklerinin hepsiyle birlikte siyah. (Çok hafif hiç maskesi olmayan köpekler, sarı dikkat çekici açık renkli gözler, göğüste ve bacak içlerinde açık renk lekeler, beyaz tırnaklar ve kırmızı soluk renkler pigment eksikliğine bağlıdır) Kürkün alt bölümü alttaki tüyler siyah köpekler hariç, daima açık gri renklidir). Bir yavrunun nihai rengi, dış kürkü tamamen geliştiğinde belli olur.Kürk yapısı, dış köpeı olabildiğince sıkı olması muteberdir. Kıllar düz, kaba ve vücuduna yatay olması geçerlidir.

Aykların ön tarafında ve parmaklarda kısa ancak boyunda sıktır. Tüyler ön ve arka bacaklarda, bileklerde ve diz ekleminde daha uzundur, butlarda hafifçe daha yoğundur. Tüy uzunluğu değişkendir ve farkına bağlı olarak biçim mevcuttur. Kısa güdük tüylü kürk, bir kusurdur.Uzun düz kürklü alman kurdu yavrusu.hepsinin dışında vücuda yakın değildirler. Kürk nispeten iç tarafta ve kulakların arkasında, ön kolun arka tarafında, ve genellikle de sırt bölgesinde daha uzundur.

Kulaklarda biraz perçem ve dirseklerden bileklere tüylenme görülür. Butlardaki tüyler sıktır, gür tüylü olup altı tarafına hafifçe tüylüdür, düz kürk, orta düz kürk kadar rüzgâr ve yağmur geçirmez olmadığından istenilen özellik değildir ancak yeterli alt kürk olması koşuluyla, ülkedeki yetiştirme yönetmeliğinin izin vermesi halinde üretim için kabul edilebilir. Düz kürklü Alman Çoban Köpeğinde dar göğüs, dar ve üstten gergin ağız burun yapısı sık rastlanılan özelliklerdir.

c) Uzun kürklü alman kurdu standartları

Kürkü uzun düz kürke göre daha uzundur. Genellikle yumuşak ve geriye ayrışma özelliği gösterir. Alt kürk, sırt bölgesindedir veya hiç yoktur. Yağmur ve rüzgâr geçirimsizliği oldukça zayıf olduğundan, uzun kürk, istenilen özellik değildir.

Alman kurdu ırk kusurları:

Alman kurdu standartları, çalışma yetkinliğini bozan her şey, özellikle cinsiyet özelliklerinin sergilenmemesi ve ilgisizlik, zayıf sinirler aşırı heyecan, utangaçlık, cansızlık göreve karşı isteksizlik gibi Alman kurdu ırkına uymayan

Mizaç standartları; monorşid, kriptorşid ve testislerin küçük olması; yumuşak ve iradesiz bünye ve güçsüzlük; soluk pigment, mavilik, albinoluk (pembe burun gibi tam pigmentasyon eksikliği) ve beyazlıklar (siyah burun yanında saf beyazlık); uzun veya kısa olmak, güdük kalmak; aşırı ağır ön göğüslü yüksek bacaklı köpekler; orantısızca kısa, ince veya kalın gövde; yumuşak sırt, bacakların dik yerleşimi ile erişimi ve yürüyüş sağlamlığını engelleyen her şey; kısa, yuvarlak, zayıf, sivri veya dar ve güçsüz ağız-burun yapısı; aşınmış, kaplaması yumuşak dişler gibi diş kusurlarının neden olduğu muntazam olmayan ısırış; yumuşak, kısa veya uzun kürk; sarkık kulaklar, kulakların sürekli olarak kusurlu taşınması veya kesik kulaklar veya yuvarlak, kıvrık kürk veya genel kusurlu bodur veya normal kısa kuyruk kusur olarak görülür. Alman kurdu fiyatları bilgisi için bizimle iletişime geçiniz. Türkiye Emlak

İletişim

Alman Kurdu Standartları

05323438041

Bursa / TR

Tayfun Hoca

Alman Kurdu Facebook instagram daalman kurdu yavrusu sayfamız youtube alman kurdu kanalı twitter alman kurdu kanalımız

Ana Sayfa

Köpek Kulübü | Türkiye Emlak | Toy Poodle | Tayfun Acar | Aysel Acar | Maltese Terrier | Cane Corso | Alman Kurdu | Border Collie | Süs Köpekleri | Labrador